Organizacja pracy szkoły w dniach 07.02- 11.02.2022

• Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnych i zawodowych, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne- w systemie zdalnym tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
• Zajęcia praktyczne dla klas I-II – w systemie stacjonarnym w miejscu odbywania praktyk ze wzmożonym reżimem sanitarnym i jeżeli sytuacja u pracodawcy nie zagraża zdrowiu uczniów.
• Zajęcia praktyczne klas III- w systemie stacjonarnym w miejscu odbywania praktyk ze wzmożonym reżimem sanitarnym i jeżeli sytuacja u pracodawcy nie zagraża zdrowiu uczniów.
• Młodociani pracownicy- system stacjonarny, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
• Pedagog, psycholog- system stacjonarny-przemiennie w miarę potrzeby konsultacji on-line,
• Biblioteka- system stacjonarny.

Czytaj więcej!

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 31.01-04.02.2022

W dniach 31.01- 4.02.2022 wprowadzam w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy następującą organizację realizacji zadań szkoły:
• Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnych i zawodowych, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne- w systemie zdalnym tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
• Zajęcia praktyczne dla klas I-II – w systemie zdalnym tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
• Zajęcia praktyczne klas III- system stacjonarny w miejscu odbywania praktyk ze wzmożonym reżimem sanitarnym i jeżeli sytuacja u pracodawcy nie zagraża zdrowiu uczniów.
• Młodociani pracownicy- system stacjonarny, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
• Pedagog, psycholog, biblioteka- system stacjonarny.

Czytaj więcej!

KONKURS JESIENNA BYDGOSZCZ

Konkurs "JESIENNA BYDGOSZCZ" zorganizowany przez Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Czytaj więcej!

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY

09.11.2021 r. na terenie naszej placówki odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego. Konkurs realizowany był w ramach Bydgoskich Grantów Ekologicznych.

Czytaj więcej!

DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w listopadzie br. zorganizowano w naszej szkole cykl spotkań i zajęć aktywizujących uczniów.

Czytaj więcej!