Samorząd szkolny

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2021/2022


Przewodniczący: Tomasz Ziółkowski
Wiceprzewodniczący: Sara Pawlak

 

Pozostali członkowie SU:
Weronika Majchrzak
Weronika Maras
Jakub Kulpiński
Paweł Radkiewicz
Paulina Polkowska
Dominika Janiak
Dominik Pezała

Opiekun: Karolina Unger-Dudek

 

Do głównych celów działalności SU należą:

  • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,